Program i
Warunki Uczestnictwa

PROGRAM ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

  • Każdemu z uczestników przysługuje pięć 45 minutowych lekcji indywidualnych z wykładowcą.
  • Wszyscy uczestnicy mają udostępnione w formie otwartej wykłady, warsztaty dramaterapii i relaksacji oraz wszystkie koncerty.
  • Na zakończenie kursu uczestnicy wezmą udział w koncertach finałowych w Sali koncertowej Chopin bądź w amfiteatrze na koncercie plenerowym dla mediów.
  • Całkowita opłata za udział w warsztatach wynosi 700 zł. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z uiszczeniem kwoty wpisowej 200 zł.
  • W przypadku rezygnacji z kursu kwota wpisowa nie podlega zwrotowi.
  • Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa uczestnik we własnym zakresie. Przewidziane są ceny promocyjne pobytu w pałacu dla uczestników kursu.
  • Szacowana kwota pobytu uczestnika w Pałacu Romantycznym wynosi 1400 zł z wyżywieniem.
  • Uczestnik niepełnoletni jest zobowiązany do przyjazdu i pobytu pod opieką osoby pełnoletniej.
  • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 lipca 2019 roku.

Projekt i Realizacja