Program i
Warunki Uczestnictwa

PROGRAM ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

 • Każdemu z uczestników przysługuje pięć 45 minutowych lekcji indywidualnych z wykładowcą.
 • Wszyscy uczestnicy mają udostępnione w formie otwartej wykłady, warsztaty dramaterapii i relaksacji oraz wszystkie koncerty.
 • Opłata merytoryczna za kurs wynosi 1000 zł.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy wezmą udział w koncertach finałowych w Sali koncertowej Chopin bądź w amfiteatrze na koncercie plenerowym dla mediów.
 • Ceny za pobyt uczestników w Pałacu Romantycznym:

  Ceny ustalone przez Pałac Romantyczny 

  • Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z uiszczeniem kwoty wpisowej 200 zł.
  • W przypadku rezygnacji z kursu kwota wpisowa nie podlega zwrotowi.
  • Koszty dojazdu pokrywa uczestnik we własnym zakresie. Przewidziane są ceny promocyjne pobytu w pałacu dla uczestników kursu.
  • Uczestnik niepełnoletni jest zobowiązany do przyjazdu i pobytu pod opieką osoby pełnoletniej.
  • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 lipca 2023 roku.
  Projekt i Realizacja