Program i
Warunki Uczestnictwa

PROGRAM ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE

 • Każdemu z uczestników przysługuje pięć 45 minutowych lekcji indywidualnych z wykładowcą.
 • Wszyscy uczestnicy mają udostępnione w formie otwartej wykłady, warsztaty dramaterapii i relaksacji oraz wszystkie koncerty.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy wezmą udział w koncertach finałowych w Sali koncertowej Chopin bądź w amfiteatrze na koncercie plenerowym dla mediów.
 • Całkowita opłata za udział w warsztatach wynosi:
  • 900 + 1600 zł za pobyt w pokoju dwuosobowym z wyżywieniem,
  • 900 + 1800 zł za pobyt w pokoju jednoosobowym z wyżywieniem,
 • Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z uiszczeniem kwoty wpisowej 200 zł.
 • W przypadku rezygnacji z kursu kwota wpisowa nie podlega zwrotowi.
 • Koszty dojazdu pokrywa uczestnik we własnym zakresie. Przewidziane są ceny promocyjne pobytu w pałacu dla uczestników kursu.
 • Uczestnik niepełnoletni jest zobowiązany do przyjazdu i pobytu pod opieką osoby pełnoletniej.
 • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 lipca 2021 roku.
Projekt i Realizacja